صفحه اصلی>>اعلام نتایج ایمنی

اعلام نتایج مسابقه ایمنی

نتایج مسابقه ایمنی منطقه برق لواسان به شرح زیر اعلام می گردد.

توضیح اینکه توسط دبیرخانه مسابقه ایمنی محل و زمان دریافت جوایز متعاقبا اعلام می گردد.
021-26542076
021-26544400