صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید تعداد پنج دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری سیار 100کیلو وات ... 1396/11/01 --مناقصه 96.196

2

خرید تعداد 8.000 دستگاه کنتور دیجیتال سه فاز اتصال مستقیم (DC) چند تعرفه چهارگوش (بدون قاب) از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/11/01 --مناقصه 96.197

3

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق ری – قرچک ... 1396/10/05 --مناقصه 96.157

4

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق کهریزک – گلستان ... 1396/10/05 --مناقصه 96.158

5

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق خاوران – ورامین ... 1396/10/05 --مناقصه 96.159

6

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق پیشوا – بوستان – اسلامشهر ... 1396/10/05 --مناقصه 96.160

7

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رباط کریم – چهاردانگه ... 1396/10/05 --مناقصه 96.161

8

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق لواسانات - دماوند ... 1396/10/05 --مناقصه 96.162

9

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق رودهن – پردیس – فیروزکوه ... 1396/10/05 --مناقصه 96.163

10

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرقدس – اندیشه ... 1396/10/05 --مناقصه 96.164

11

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق شهریار ... 1396/10/05 --مناقصه 96.165

12

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق ملارد ... 1396/10/05 --مناقصه 96.166

13

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق ری – کهریزک ... 1396/10/05 --مناقصه 96.55

14

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق اسلامشهر – گلستان ... 1396/10/05 --مناقصه 96.56

15

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق بوستان ، پرند، رباط کریم ، ملارد ... 1396/10/05 --مناقصه 96.57

16

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق چهاردانگه ، خاوران ، قرچک ... 1396/10/05 --مناقصه 96.58

17

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین ... 1396/10/05 --مناقصه 96.59

18

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق دماوند ، پردیس ، رودهن، فیروزکوه، لواسانات ... 1396/10/05 --مناقصه 96.60

19

اجرای پروژه های بهره برداری از شبکه های توزیع (اصلاح اتصالات سست و متعادل سازی بار فیدر های فشار ضعیف ) در محدوده مناطق برق اندیشه ، شهرقدس ، شهریار ... 1396/10/05 --مناقصه 96.61

20

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1396/10/05 --مناقصه 96.167

12345678910...