برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع )  1395/04/15 -مناقصه 95.54

اجرای پروژه های خرید و نصب 15 دستگاه اتوریکلوزر مجهز به پایانه های راه دور و سیستم مخابراتی  1395/04/01 -مناقصه 95.47

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند )  1395/04/01 -مناقصه 95.48

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک  1395/04/01 -مناقصه 95.49

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت  1395/04/01 -مناقصه 95.50

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد  1395/04/01 -مناقصه 95.51

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری  1395/04/01 -مناقصه 95.53

خرید انواع کابل مسی  1395/02/25 -مناقصه 95.42

خرید کنتور دیجیتال  1395/02/25 -مناقصه 95.43

خرید 000ر8 دستگاه کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه بدون قاب از محل اعتبارات عمرانی  1395/02/25 -مناقصه 95.45