برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید

خرید انواع لامپ بخار سدیم  1395/06/27 -مناقصه 95.81

خرید انواع ترانس چراغ خیابانی  1395/06/27 -مناقصه 95.82

خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70  1395/06/27 -مناقصه 95.83

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری  1395/06/23 -مناقصه 95.85

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین  1395/06/23 -مناقصه 95.86

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا  1395/06/23 -مناقصه 95.87

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران  1395/06/23 -مناقصه 95.88

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم  1395/06/23 -مناقصه 95.89

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند)  1395/06/23 -مناقصه 95.90

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان  1395/06/23 -مناقصه 95.91